Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Dünyada kaç farklı engelli türü (görme engelliler) var ve bunların engellilik düzeyleri (görme zorluğu çekenler, körler, renk anomalileri, vb.) nelerdir?

yazar-yaslihasta-com-mdamarMerhabalar;

Sizler ile bu hafta engelliler ile ilgili İphone uygulamaları hususunda teknoloji paylaşımı yapmak istedim.

Umarım Makale niteliğindeki çalışmamı beyenirsiniz.

Selamlar Sevgiler şimdiden. 

“Dünyada kaç farklı engelli türü (görme engelliler) var ve bunların engellilik düzeyleri (görme zorluğu çekenler, körler, renk anomalileri, vb.) nelerdir?

Herbir engelli türü ve onlara bakmakla yükümlü olanlar için ülkemizde ve yurtdışında  gerçekleştirilen uygulamalar nelerdir?”

Dünyada kaç farklı engelli türü (görme engelliler) var ve bunların engellilik düzeyleri (görme zorluğu çekenler, körler, renk anomalileri, vb.) nelerdir?
Dünya Sağlık Örgütü’nün genel tanımlamasında özürlülük; bireyin vücudundaki bir organ ya da fonksiyondaki kalıtımsal bozukluklar sebebiyle, günlük yaşam aktivitelerinde yaşanan yetersizlikler şeklinde ele alınmaktadır (WHO, 2010a). Günümüzde engelli kavramının kullanılması yönünde bir eğilim vardır. Bunun sebebi olarak özürlü ve sakat kavramlarının olumsuz bir değer yükü taşıdıkları, bu nedenle de kullanılmalarının tercih edilmediği yönünde bir görüşün varlığından söz edilmektedir (Gül, 2006). Engellilik (handicap) bireyin bir işlev ve yapı bozukluğu ya da yeti yitimi nedeniyle; yaşı, cinsiyeti, sosyal ve kültürel özelliklerine bağlı olarak, bireyden gerçekleştirebilmesi beklenen aktiviteler bakımından kısıtlanması veya bu aktiviteleri yerine getirememesinden kaynaklanan dezavantaj durumu şeklinde açıklanmaktadır (WHO, 2010a).
Dünya Sağlık Örgütü’nün bu verilerine göre dünyada 600 milyondan fazla insanın engelli olduğunu ve engelli nüfusunun %19’unun yeterli eğitim olanaklarına sahip olmadığı da aktarılmaktadır (Şen, 2009). UNESCO’nun araştırmalarda dünyadaki engelli sayısı 650 milyon kişi olarak belirtilmekte ve engellilerin %90’ının, okula devam etmediği ifade edilmektedir. ilköğretim çağında olup okula devam etmeyen 75 milyon çocuğun üçte birinin engellilerden oluştuğu, gelişmekte olan ülkelerde bulunan engelli çocukların %90’ının okula devam etmediği, sokak çocuklarının %30’unun engelli olduğu UNESCO tarafından belirtilmektedir (UNESCO, 2010).  Ülkemizde (2002) Özürlülük Araştırması genel engellilik oranı %12.29’dur. Bu orana göre ülke nüfusunda yaklaşık 8,5 milyon kişi engellidir.
Dünya Sağlık Örgütü’nce 2001 yılında yayımlanan işlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması güncel olarak kabul edilen bir sınıflandırmadır. ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health ) 22 Mayıs 2001’de yapılan 44. Dünya Sağlık Konferansı’nda, 191 Birleşmiş Milletler üyesince onaylanmıştır. (WHO, 2010b). Engellilik Dünya Sağlık Örgütüne Göre;

 • Görme Zorlukları,
 • İşitme Zorlukları,
 • Konuşma Zorlukları,
 • Hareket Zorlukları,
 • Bedeni Hareket Ettirme Zorlukları,
 • Tutma/Kaldırma Zorlukları,
 • Öğrenme Zorlukları,
 • Davranışsal Zorluklar,
 • Kişisel Bakım Zorlukları
 • Ve Diğer Zorluklar

şeklinde gruplandırılmıştır (Çalık, 2004).
2002 Türkiye Özürlüler Araştırması’nda ise  gruplandırma;

 • Bedensel Engellilik,
 • Görme Engelliliği,
 • İşitme Engelliliği,
 • Dil Ve Konuşma Engelliliği,
 • Zihinsel Engellilik
 • Ve Diğer Engellilik Grupları Şeklinde Yer Almıştır.

Aşağıda yer alan sınıflandırma başlıkları Türkiye Özürlüler Araştırmasına gore belirlenmiş olup alt başlıkları literature doğrultusunda oluşturulmuştur.Bir çok kaynakta farklı sınıflamalar mevcuttur. Bu konuda genel ve herkesçe Kabul görmüş bir sınıflandırma yoktur.

 • Bedensel Engellilik
 • Serebral Palsi: SP (CP) şeklinde kısaltılmış olan bu hastalık grubu, gelişmekte olan beynin (gebeliğin başlangıcından ikinci yaşın sonuna dek) değişik nedenlerle zarar görmesi sonucu ortaya çıkan duyu, algı ve hareket bozukluğudur. Ortaya çıkan klinik tablonun ağırlığı, beynin zedelenme derecesine, hasarın yerine ve bireyin yaşına bağlıdır. Oluşan tablo ilerleyici değildir. Bu tablonun vücudun tamamını etkileyen şekli tetraparezi (kuadriparezi), daha çok bacakların etkilendiği şekli diparezi (dipleji), vücudun bir yarısının etkilenmesi hemiparezi, tek kol veya tek bacak etkilenmesi monoparezi olarak adlandırılır. Bu durum farklı şekillerde kendisini gösterir (Bedensel Engelliler,2014).
 • Spastik Tip: Kasın istem dışı sertliğini ifade eden bu durum; hareketlerin yavaşlamasına, harekette kontrol güçlüğüne ve çeşitli hareket kayıplarına sebep olur.
 • Atetoit Tip: Hareket ve pozisyonlara bağlı olarak kaslar bazen sert bazen de gevşektir. Hareketler istemsiz, yavaş ve sürüncemelidir.
 • Ataksik Tip: Duruş, denge bozuklukları, hareketlerde titreme ve koordinasyon bozuklukları ile karakterizedir.
 • Hipotonik Tip(Gevşek): Tüm vücut kaslarında yaygın gevşeklik söz konusudur.
 • Karışık Tip: SP’nin farklı tiplerine ait özellikleri bir arada taşır. Çoğunlukla atetoid ve spastik tip birliktedir.
 • Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik ve Genetik Kökenli Hastalıklar: Motor gelişim geriliğine bağlı hareket ve fonksiyon kayıplarına yol açar. (Down sendromu, Subakut sklerozan panensefalit, Joubert sendromu, Rett sendromu, Prader-Willi sendromu, Williams sendromu vb.)
 • Mental Motor Retardasyon (MMR) (Mental Motor Gerilik): Zekâ, duyu, algı vemotor bozuklukların çeşitli oranlarda bir arada görüldüğü durumu ifade eden genel bir başlıktır.
 • Doğuştan Kol Felci (Brakial Pleksus Yaralanması): Doğum sırasında kola giden sinirlerin zedelenmesine bağlı olarak ortaya çıkan, hareket ve duyuyu etkileyen felç tablosudur. Tek taraflıdır. Etkilenen kolda tamamen bir felç tablosu olabileceği gibi ağırlıklı olarak elde ya da omuz çevresindeki kasların zayıflığı ile de seyredebilir.
 • Omurilik Kapanma Defektleri (Spina Bifida-Meningomyelosel): Omuriliğin ve omurilik sıvısının dışarıya doğru kese şeklinde fıtıklaştığı ve bacaklarda tek ya da çifttaraflı değişen derecelerde felçlere neden olan bir hastalıktır. Bazı hastalarda beyin omurilik sıvısının dolaşımının beyin içinde kapalı kalması sonucu beyinde birikmesi ve buna bağlı başın büyüdüğü (hidrosefali) görülebilir. Hidrosefali beyin gelişimini ciddi olarak engelleyebilecek bir durumdur.
 • Doğuştan Kas Hastalıkları: İskelet kaslarının yapısındaki bozulma ve buna bağlı ilerleyici kas güçsüzlüğü ile seyreden, doğumdan itibaren ortaya çıkan bir grup hastalıktır. Kas güçsüzlüğünün yanı sıra eklem sertlikleri, şekil bozuklukları ve ilerleyici sakatlık meydana gelebilir.
 • Travmatik Nedenli Merkezi Sinir Sistemi Yaralanmaları: Çoğunlukla trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları gibi kazalar sonucunda oluşmakta ve sinir sisteminde geçici ya da kalıcı özre neden olmaktadır.
 • Süreğen Hastalıklardan Kaynaklanan Motor Gelişim Gerilikleri: Doğuştan ya da sonradan oluşabilen, yaşam boyu devam eden ve /veya ilerleyici, ince ve kaba motor gelişim becerilerinde yetersizlik ortaya çıkaran durumları tanımlar (epilepsi, osteogenesis imperfekta )
 • Görme Engelliliği
  • Körler: Her türlü düzeltici tedbire rağmen en iyi gören gözünün merkezi  görme gücü 20/200 veya daha az olan ve eğitim öğretimde görmesinden faydalanamayacak kadar görme özürü bulunanlara denir (Özyürek, 1995)
  • Az Görenler: Bütün düzeltici tedbirlere rağmen görme gücü 20/70 veya daha  az görenler ve görme görme güçlerini öğrenimlerinde kullananlar az görenlerdir (Özyürek, 1995).
 • İşitme Engelliliği

İşitme Engelli Çocuk: Gerekli düzeltmelere rağmen, özel eğitimi gerektirecek kadar işitme yetersizliğine sahip olan çocuklara denir. İşitme engelinin sınıflandırılması engelinderecesine, oluş zamanına, sebebine, oluş yerine, oluş biçimine ve süreğenliğine göreyapılmaktadır.
İşitme Kaybının Derecesine Göre Sınıflandırma: Çok ileri derecede işitme kaybı olan ve işitme cihazı kullanması zorunlu olanlar sağır, hafif ve orta derecede işitme kaybı olanlar ağır işiten olarak tanımlanmaktadır.
İşitme Engelini Oluş Zamanına Göre Sınıflandırma; Genel olarak işitme engelinin oluş zamanına göre iki tür işitme kaybı görülür. İşitme kaybı çocuk dili kazanmadan ortaya çıkmışsa dil öncesi işitme kaybı, dili kazandıktan sonra ortaya çıkmışsa dil sonrası işitme kaybından söz edilir.
İşitme Engelini Oluş Yerine Göre Sınıflandırma

 • İletim tipi işitme kaybı; Dış ve orta kulağın etkilendiği hastalıklarda (doğuştan olan problemler, dış kulak yolu iltihabı, dış kulak yolu darlığı, orta kulak enfeksiyonları, östaki tüpü hastalıkları, orta kulakta kireçlenme, travmalar, tümörler) görülen işitme kaybıdır. Sesin algılanmasında değil, sesin iletiminde bir sorun vardır. Genellikle tıbbi ve cerrahi olarak tedavi edilebilir.
 • Duyusal sinirsel (sensörinöral) tipi işitme kaybı; İç kulak ve iç kulaktan beyne giden sinirlerin zedelenmesi sonucu meydana gelenişitme kaybıdır. Bu tip kayıplar da konuşmayı anlama becerisi bozulur, kayıp daha ağır vekalıcıdır.
 • Karma tip işitme kaybı; Bu tip işitme kayıpları, hem iletimsel hem de duyusal-sinirsel işitme kaybı türlerininbir arada görülmesidir.
 • Merkezi (santral) tip işitme kaybı; Merkezi sinir sisteminde meydana gelen bir zedelenme sonucu ortaya çıkan işitmekaybıdır. Dış ve orta kulak görevini yapar. İç kulak ve işitme sinirleri normal çalışır fakatmerkezde bir bozukluk vardır. Bu hasar, bireyin sesleri algılamasını ve sese anlamlı birşekilde tepki göstermesini engeller.
 • Psikolojik (fonksiyonel/organik olmayan) işitme kaybı; Bireyin herhangi bir nedenle işitme kaybı var gibi davranması ya da gerçekten işitmekaybının olduğuna inanması ile ortaya çıkan durumdur. İşitme organının yapısında veişleyişinde bir bozukluk olmadığı hâlde işitme gerçekleşmez.(MEB, 2007)
 • Dil ve Konuşma Engelliliği

Dil ve konuşma bozuklukları birçok şekilde ortaya çıkmaktadır. Dil ve konuşma bozukluklarını aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür; (MEGEP, 2007)
Söyleyiş Bozuklukları (Artikülâsyon Bozuklukları)

 • Atlama (Sesin Düşürülmesi)
 • Yerine Koyma ( Sesin Değiştirilmesi)
 • Sesin Eklenmesi
 • Sesin Bozulması

 Ses Bozuklukları

 • Ses Perdesi Bozuklukları
 • Ses Yüksekliği Bozuklukları
 • Ses Kalitesi Bozuklukları

Konuşma Akışındaki Bozukluklar

 • Acele-Karmaşık Konuşma
 • Kekemelik

Dil Bozuklukları

 • Gecikmiş Dil
 • Söz Yitimi
 • Belirli Dil Yetersizlikleri

Diğer Dil ve Konuşma Bozuklukları

 • Beyin Felci ile İlgili Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • İşitme Bozukluğuna Bağlı Konuşma Bozuklukları
 • Yarık Damak ve Yarık Dudakla İlgili Konuşma Bozuklukları Zekâ Geriliği, Öğrenme Bozukluğu ve Duygusal Problemlere Bağlı Dil
 • Bozuklukları
 • Bilingualizm ve Yöresel Konuşmalara Bağlı Dil Bozuklukları,(MEGEP, 2007)
 • Zihinsel Engelliği

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün oluşturmuş olduğu Özel Eğitim Hizmetleri El Kitabına göre zihinsel engelliler beşe ayrılmakta:

 • Zihinsel Yetersizlik: 18 yaşından önce ortaya çıkan zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde anlamlı sınırlılıklar görülen yetersizlik durumudur.
 • Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin eğitim dönemi içinde, sınırlı seviyede destek eğitim hizmetleri ve özel düzenlemelere ihtiyacı olması durumudur.
 • Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında yoğun özel eğitim ihtiyacı olması durumudur.
 • Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve daha yoğun özel eğitim ve destek hizmet ihtiyacı olması durumudur.
 • Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik becerilere sahip olmamasından dolayı yaşamı boyunca bakım ve gözetim ihtiyacı olması durumudur.
 • Diğer Engellilik Grupları

Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine neden olan, sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır (Kan hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, idrar yolları ve üreme organı hastalıkları, cilt ve deri hastalıkları, kanserler, endokrin ve metabolik hastalıklar, ruhsal davranış bozuklukları, sinir sistemi hastalıkları, HIV). Süreğen hastalıklar özür türü içerisinde bir alt başlık olarak yer almaktadır. Toplam özürlülük oranı içerisinde yer almakta ancak nitelikleri incelenirken, diğer özür türlerinden ayrı olarak değerlendirildiği görülmüştür(ÇALIK, S., 2004).

Herbir engelli türü ve onlara bakmakla yükümlü olanlar için ülkemizde ve yurtdışında  gerçekleştirilen uygulamalar nelerdir?

 • Bedensel Engellilik:
 • BARD Mobile; Milli Kütüphane Servisi tarafından(Amerika’daki milli kütüphane) bedensel engelliler için oluşturulan bir uygulamadır. Yaklaşık 50.000 kitap, dergi ve müzik içerir. BARD Mobile ile, iPhone, iPad ya da iPod Touch ses materyalleri oynanabilir. Cihazınız Bluetooth aracılığıyla yenilenebilir.  
 • iMessage ile Mesajlar; iMessage herhangi bir sözcük söylemeden veya duymadan bir sohbet başlatmanızı veya sürdürmenizi sağlar. Bir iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'i olan herkese sınırsız mesaj gönderebilirsiniz. Veya herkesi işin içine dahil etmek için bir grup mesajı gönderebilirsiniz. Fotoğraflar, videolar, konumlar, bağlantılar veya yeri geldiğinde gülen yüz bile paylaşabilirsiniz.
 • Mono Ses; Kulaklık kullanırken, bir kulağınız duymuyorsa veya az duyuyorsa bazı sesleri kaçırabilirsiniz. Bunun nedeni stereo kayıtlarda farklı sol ve sağ kanal ses izleri olmasıdır. iOS, iki ses kanalını da her iki kulakta çalarak ve istediğiniz kulakta daha fazla ses yüksekliği elde etmek için ses balansını ayarlamanızı sağlayarak size yardımcı olabilir. Böylece bir konçertonun tek bir sesini veya bir sesli kitabın tek bir sözcüğünü bile kaçırmazsınız.
 • Multi-Touch; Fiziksel ve motor becerileri konusunda geliştirilen bir uygulamadır. Fiziksel ve motor engelleri olan kullanıcılar, kıstırma gibi sık kullanılan hareketlerini tek parmakla girmek için iOS'ta AssistiveTouch özelliğini kullanabilir.
 • Görme Engelliliği:
 • AbleRoad - Ratings And Reviews For Accessible Places; Eğer bir şey yapmak, bir aktivitede bulunmak istiyorsanız, AbleRoad en yakın yerdeki erişilebilir yerler bulmanı sağlar. Yakındaki restoranlar, mağazalar, oteller, yiyecek, salonları, tiyatrolar, ve daha fazlasını bulabilirsiniz. Ziyaret edilen yerleri çeşitli kategorilere göre oylama imkanı sağlar.
 •  AccessNote; özellikle yüksek verimli, zengin özellikli not alma deneyimi arayan VoiceOver kullanıcılar için tasarlanmış bir iOS uygulaması. Geleneksel not alanlar için düşük maliyetli bir alternatif olmanın yanı sıra, AccessNote kullanıcıları için bir çok özellik barındırmaktadır. Bu sınıfta veya iş ortamlarında kör ve görme engelli insanların gören akranları kullanırken aynı popüler iOS cihazları kullanmak için izin verecektir. Görme engelliler için bir nevi paylaşım ortamı sağlamaktadır.
 • aidColors; aidColors eğer iPhone kamera sayesinde kolay ve hızlı renk tanıma gerçekleştirmek için olanak sağlar. Kullanımı, sezgisel, basit ve kör ya da görme engelli için tamamen erişilebilir.   aidColors FTS tarafından onaylanmıştır, bir vakıf engelli kişiler için teknoloji ile günlük işlerini gerçekleştirmeye odaklanmıştır.
 • Ariadne GPS; bir Gps programından çok daha fazlasıdır. Konumunuzu bilmek veya bir sokak hakkında bilgi almak, numarayı almak için imkanı sunmanın yanı sıra aynı zamanda sizin etrafınızdaki şeyleri haritada keşfetmenizi sağlar. VoiceOver sizin cihazınızda varsa, bunları dokunarak etrafında olan sokak isimleri ve numaraları bilmeye imkan vermektedir.  
 •  AudioLabels; Barkod veya QR kodlar ile ilişkili bir ses açıklaması yoluyla nesneleri görme engelli bireylerin tanıması  yardımcı bir programdır.
 • BigBrowser - by Braille Institute; Kullanıcıların daha kolay iPad'lerde ve web'de gezinmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir Internet tarama uygulamasıdır. Büyük klavye ve kontrolleri, genişletilmiş yakınlaştırma ve birden fazla renk tema seçeneği ve kolay okuma yeteneğine sahip bir programdır.
 • Blind Bargains; Kör ve görme engelliler için son fırsatları ve haberleri takip etmeler için bir kaynaktır. Son fırsatları ve ilanları göz atma imkânı veren ve son ses podcast teknolojisiyle dinleme imkânı sağlayan programlardır.
 • BlindSquare; BlindSquare günlük yaşamlarında görme engellilere yardımcı olmak için en son teknolojiyi birleştiren yeni bir çözümdür. Bu kör insanlar ile işbirliği içinde geliştirilmiştir ve dikkatle teste tabi tutulmuştur. Nasıl çalışır; BlindSquare sizi bulmak için GPS ve pusula kullanır. Daha sonra bulunduğunuz yerden gelen sinyale göre çevre hakkında bilgi toplar. BlindSquare en alakalı hangi bilgileri karar vermek için değişik algoritmalar ile çalışır. Daha sonra yüksek kaliteli konuşma sentezi ile size bilgi sağlar.
 • BraillePad (EN); BraillePad görme engelli kullanıcılar için oluşturulmuş ve onları Braille kodu kullanarak daha hızlı, SMS, posta ve sosyal mesaj yazmalarına imkan verir.
 • BrailleTexts (EN); Belge yazmayı, bir görme engelli kullanıcı için kolaylaştıran bir uygulamadır. Saniyede 4 karakter: BrailleTexts ile size aynı oranda, gerçek mekanik ızgaralı yapmak için kullanılan ve aynı Braille kodlama kullanarak belgeleri yazılabilir.
 • BrailleTouch; IPhone veya iPod touch üzerinde yazdığınız için daha hızlı ve daha kolay bir yol mu arıyorsunuz? BrailleTouch Eğer braille'i kullanarak dokunmatik ekranda yazın sağlar kör toplum için devrimci bir uygulama. Birçok kişi 30 dakikada kelime veya daha hızlı hassasiyete sahip yazma imkanı sağlar. Ücretsiz deneme sürümünü test imkânı sağlar. Ücretsiz sürümü braille öğretim elemanları, öğretmenler ve öğrenciler için mükemmel bir eğitim aracıdır.
 • Braillist; Braillist telefonunuz için basit, güçlü ve etkili bir braille klavye. Görme engelliler için, öğrenciler için bunlar harici bu dille ile ilgili olanlar meraklıları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 • Color ID Free; Renk adları eğlenceli ve özeldir: Paris Papatyası, Lavanta, Gül, ve çok daha fazlası. Uygulama aynı zamanda basit renkleri de destekler. Program içerisinde basit renkler ve egzotik renkler arasında geçiş yapmak mümkündür. Bu kör ve görme engelli için yararlı bir uygulamadır.
 • ColorDeBlind; Eğer renk körü insanlar dünyayı nasıl gördüğünü görmek için meraklı iseniz, Bu uygulamadan faydalanabilirsiniz. Renk körü insanlar için daha önce sahip oldukları yollarla gerçek dünyayı görmeyi yardımcı olmak için izlediği görüntülerin değişimini sağlar.
 • DaisyWorm; Basit ama güçlü bir sesli kitap okuyucu tam veya kısmi ses ile 2.02, 2002 ve 2005 formatlarını destekleyen bir programdır.
 • EyeSight - The App that Replaces Handheld Magnifiers and CCTV's; Yeni iPad'in teknolojiyi kullanmak için tasarlanmış, sadece iOS 5 cihazınız ile bir kaç el hareketlerini kullanarak, 12X zoom ile basılı dökümanı büyütmeyi sağlar.
 • Guide Talking Menus; Görme engelli kişiler için ingiltere’de 4000 bin üstünde mekan tarafından kullanılmakta olan ve konuşan menü adlı uygulama size rahat ve kolay yemek yeme imkanı sağlar. Eğer istediğiniz restaurant listede yoksa talep edip 48  saat içinde listeye alınmasını sağlayabilirsiniz.
 • HIMS Chat; Görme engelli birisi ve görebilen bir kişi arasında yüz yüze iletişimi kolaylaştırır. Yerleşik ve sadece birkaç tuşa basarak yaygın ifadelerin kolay giriş için kullanıcı tarafından oluşturulan çeşitli tanımları içerir. Konuşmaları kaydetmek ve daha sonraki bir tarihte bunları okuma imkanı sağlar.
 • HueVue: Colorblind Tools; Renk körü insanların renkleri doğru bir şekilde algılamasını sağlayan bir araçtır.
 • Humanware Communicator; Görme engelli insanlar için ilk çok dilli yüz yüze konuşma uygulaması communicator adında tasarlanmıştır. Braille cihazı (BrailleNote Apex veya Brailliant) bağlayarak bir günlük bazda iletişim kurmanıza yardımcı olmaktadır. Çalışacak yazılımın Communicator uygulaması görme engelli bir kişi ve görebilen bir kişi arasında bir metin kutusu vasıtasıyla görüşme imkanı sağlamak için tasarlanmıştır.  
 • iBlink Radio; Serotek Corporation tarafından hazırlanmış iBlink Radio uygulaması iPhone, iPod touch ve iPad için görme engelliler için dünyanın ilk radyo uygulamasıdır.
 • iColorNamer4; Nesnelerin renk adlarını karar/tespit etmek için kullanılan bir programdır. iColorNamer akışları bir renk tanıma algoritması içine iPhone kamera ile  verileri taşır ve işlenmesini sağlar. 
 • iMove; iMove görme engelli insanların bağımsız hareketliliğini destekler.
 • LookTel Money Reader; Para okuyucu, anında para tanımayı ve hızla ve kolayca parayı belirmeye yardımcı bir programdır. Aynı zamanda faturaları saymada,okumada da görme engellilere yardımcı olur.
 • LookTel Recognizer; Bu program sayesinde görme engelliler için kutular, paketler, kimlik veya kredi kartlarını, DVD ve benzer öğeleri tanımlamasına izin verir. Kullanıcılar, kütüphane veya veri tabanındaki nesnelerin görüntülerini depolamak ve daha sonra sadece bir nesneye iPhone kamera noktası ile tanımlanmış nesneler ile anında tanıma imkanı sağlar. Bir barkod tarayıcı ek etiketleme yardım sağlamak dâhildir.
 • Lumin; iPhone veya iPod için bir elektronik büyüteçtir. Öğeleri büyütmekle kalmaz, aynı zamanda görüntülerin çalışan bir geçmişini tutabilir. E-posta, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden arkadaşlarınızla bu görüntüleri paylaşmayı sağlar.
 • MagLight+ Magnifying Glass Flashlight; Maglight + iyi aydınlatılmış bir büyüteç. Büyütmek ve 10x'e kadar yakınlaştırma ,Açık veya kapalı ışık durumu, odaklanma imkanı
 • MBraille; Ücretsiz özellikleri ile, yazı düzenlemek ve sözleşmeli veya kasılmamış İngilizce kabartma yazı kullanılarak tweetler ve metin mesajları gönderilebilir. Pro sürümü ile de braille için kullanabileceğiniz, çağrı kişileri veya telefon numaraları, e-posta gönderme imkânı, facebook durum güncellemelerini yapmak, takvim girdileri oluşturmak kolay ve bu hizmetleri sağlar.
 • Pastime Audiobook Player; Kullanıcı arayüzü etkin ve  görme engellilerin unutma ve kaldıkları yeri tutan bir okuma programıdır.
 • Photogenda Mini; Bir nevi çağrı yönetici, rehberdeki kişilerin görsel olarak kaydedilmesini, fotoğrafla profil oluşturulmasını ve hızlı armaa ve sms gönderme imkanı sağlayan bir programdır.
 • SayText; SayText yüksek sesle görüntüdeki metni okur. Bu görme engelli kullanıcılar için tasarlanmıştır. Çalışma şekli olarak, bir bip sesi belge tespit edildiğini gösterir. Odaklanmış zaman kamera otomatik çeker, OCR çalışırken, ilerleme durumunu duymak için ekrana dokunulur, OCR hazır olduğunda, belge dinlemeye hazır hale gelir.
 • SeeingAssistant-Home; Ev günlük yaşamda kör ve görme engelli insanlara destek amacıyla geliştirilen bir uygulamadır. SeeingAssistant-Home kullanıcıları tanıma, ışık kaynağının tespiti ve elektronik büyüteç kullanmak için kısmen görme engelli insanların renkleri algılamasına faydalı bir programdır. Kullanıcılar tarama ve barkod ve QR kodları oluşturmak için izin verir.
 • SRC Magnifier; SRC Büyüteç uygulaması genellikle özel taşınabilir  elektronik büyüteç uygulamasıdır ve birçok özellik içinde barındırır. SRC Büyüteç uygulaması da dahil olmak üzere bir çok faydası vardır: restoranlarda menüler okuma, ilaç şişeleri üzerindeki etiketler okuma, bakkal ürün maddeler okuma, fiyatları ve makbuzları kontrol etme, haritalar okuma, gazete okuma, fotoğraf görüntüleme gibi imkanları sağlar.
 • Talking News; İndirilen her haber/magazin makale kısmen görebilen bir büyük metin başlık halinde, artı görme engelliler kullanıcı için konuşulan başlık eşlik etmekte. Tüm makaleler kaydedilir, böylece kullanıcı, bir ağ bağlantısı ile internete erişme vasıtasıyla ilgili başlıkların yanına yerleştirilen QR kodları okutarak sesli gazete elde etmiş ve haberleri sesli dinleme imkanı bulmuş olur.
 • TextDetective; Metin Dedektif bulur ve iPhone'unuzun kamerasını kullanarak saniyeler içinde yazdırılan belgeleri metni okur. Tespit metin kolayca okuyabilir, düzenlenebilir, kopyalanabilir ve belgeler, e-posta veya diğer uygulamalar yapıştırılabilir. Hatta daha sonra başvurmak için izin veren bir tarihin tüm taranan
 • VO Starter; VO Starter ekran okuyucu, VoiceOver görme engelli iOS kullanıcılarının eğitimi sunmak için ilk uygulama. Daha fazla bilgi için, iaccessibility.net adresinde uygulama incelenebilir.
 • İşitme Engelliliği:
 • FaceTime; İşitme veya konuşma güçlükleri yaşayan kullanıcılar FaceTime görüntülü görüşmelerinde işaret dili ve göz kırpmasından gülümsemeye kadar her yüz ifadesini kullanarak iletişim kurabilirler.
 • iPhone için Üretilmiş İşitme Yardımcıları;Apple, özel olarak iPhone için tasarlanmış işitme yardımcıları geliştirmek için en büyük üreticilerle birlikte çalışmaktadır. Bu yardımcılar enerji verimli, yüksek kaliteli bir dijital ses deneyimi sağlayacak ve işitme yardımcısını doğrudan iPhone'unuzdan yönetmenizi sağlayacaktır. Sadece, iPhone için Üretilmiştir etiketini arayın. iPhone'un FCC işitme yardımcısı uyumluluğu (HAC) değerlerini inceleyin.
 • Gizli Altyazılar; Gizli altyazılarla filmler, TV programları ve podcast'ler izleyin. Altyazılar ekranda siyah zemin üzerinde kolay okunur beyaz yazıyla gösterilir. iTunes Store'dan gizli altyazılı filmler satın almak veya kiralamak için CC simgesini arayın veya iTunes U'dan altyazılı podcast'ler bulun. Yolda seyretmek için doğrudan iOS aygıtınıza indirin. iOS açık altyazıları da destekler.
 • Mono Ses; Kulaklık kullanırken, bir kulağınız duymuyorsa veya az duyuyorsa bazı sesleri kaçırabilirsiniz. Bunun nedeni stereo kayıtlarda farklı sol ve sağ kanal ses izleri olmasıdır. iOS, iki ses kanalını da her iki kulakta çalarak ve istediğiniz kulakta daha fazla ses yüksekliği elde etmek için ses balansını ayarlamanızı sağlayarak size yardımcı olabilir. Böylece bir konçertonun tek bir sesini veya bir sesli kitabın tek bir sözcüğünü bile kaçırmazsınız.
 • Görünür ve Titreşimli Uyarılar; iPhone bir şey olduğunda fark edeceğiniz şekilde size bildirir. Gelen aramalar ve Facetime çağrıları, yeni metin mesajları, yeni ve gönderilen iletiler ve takvim etkinlikleri için görsel ve titreşimli uyarılar verir. Gelen aramalar ve uyarılar için bir LED ışığı flaşı ayarlayabilirsiniz. Veya gelen çağrıların arayanın bir fotoğrafını göstermesini sağlayabilirsiniz. Farklı titreşim düzenlerinden birini seçin veya kendi titreşim düzeninizi oluşturun.
 • iPhone için Üretilmiş İşitme Yardımcıları; Apple, özel olarak iPhone için tasarlanmış işitme yardımcıları geliştirmek için en büyük üreticilerle birlikte çalışmaktadır. Bu yardımcılar enerji verimli, yüksek kaliteli bir dijital ses deneyimi sağlayacak ve işitme yardımcısını doğrudan iPhone'unuzdan yönetmenizi sağlayacaktır. Sadece, iPhone için Üretilmiştir etiketini arayın. iPhone'un FCC işitme yardımcısı uyumluluğu (HAC) değerlerini inceleyin. Daha fazla bilgi: http://support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=tr_TR&locale=tr_TR
 • Dil Ve Konuşma Engelliliği:
 • Seçimi Seslendir; iOS aygıtınızdaki metinleri okumakta güçlük çekiyorsanız; e‑posta, iMessage mesajları, web sayfaları ve kitapları size okuması için Seçimi Seslendir özelliğini kullanın. Herhangi bir uygulamada metni vurgulayıp Seslendir'e tıkladığınızda, Seçimi Seslendir seçilen metni yüksek sesle okur. Sesin şivesini ve konuşmasını ayarlayabilir ve okunan sözcüklerin vurgulanmasını sağlayabilirsiniz.
 • AllAccess + LogoLauncher! Scan logos to access Menus, Deals, Directions & More; Logo Launcher adlı teknoloji kullanılarak program çalışmaktadır. İngilizce konuşan ve dil ve konuşma engeli bulunan kullanıcılar için idealdir. s
 • Zihinsel Engellilik:
 • Learning Ally Audio;  Okuma güçlüğü yaşayan herkese yardımcı olmak için 75.000 'den fazla sesli kitap, sesli kitapları ve diğer kaydedilmiş kitapları içinde barındırır.
 • Talking Calculator; Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ve yetişkinler için dünyada ilköğretim okulları arasında kullanılır hale gelmiştir. Kapsamlı özellikli bir hesap makinesidir. Geniş bir kullanıcı yelpazesi için tasarlanmıştır, büyük renkli düğmeleri, isteğe bağlı yüksek kontrasttı, full VoiceOver desteği, ve bu hesap için benzersiz özelliktedir.
 • AssistiveTouch; iOS aygıtları fark edilir bir şekilde kullanıcı dostu ve kolay kullanımlıdır. AssistiveTouch, iOS aygıtınızın Multi-Touch ekranı benzersiz fiziksel ihtiyaçlarınıza adapte etmenizi sağlar. Böylece kıstırma gibi bazı hareketleri yapmakta zorluk çekiyorsanız, bu hareketleri sadece bir parmak dokunuşuyla erişebilir hale getirebilirsiniz. Veya özel bir hareket oluşturabilirsiniz. Ana ekran düğmesine basmakta sorun yaşıyorsanız, ekrana dokunarak açabilirsiniz. iOS aygıtınız bir tekerlekli sandalyeye monte edildiğinde, döndürme ve sallama gibi hareketler bile kullanılabilir. iOS aygıtları; iPhone, iPad ve iPod touch'ınızı interaktif bir şekilde kullanmanıza yardımcı olan bir dizi üçüncü taraf yardımcı aygıtını da destekler.
 • Destekli Erişim; Destekli Erişim, otistik veya başka bir dikkat ve duyu bozukluğu olan kişilerin ellerindeki görevlerine odaklanmaya devam etmelerine yardımcı olur. Destekli Erişim; bir anne, baba, öğretmen veya terapistin Ana ekran düğmesini devreden çıkararak ve ekranın bazı bölümlerine dokunma erişimini sınırlayarak bir iOS aygıtının sadece bir uygulamayla sınırlamasını sağlayabilir. Böylece amaçsız dokunmalar ve hareketler öğrenen kişinin dikkatini dağıtmaz.
 • Safari Okuyucu; Bazı öğrenciler için İnternet'te gezinme duyuları açısından çok zorlayıcı olabilir. Safari Okuyucu, dikkat dağıtıcı şeyleri kaldırarak bir web sayfasındaki görsel kargaşayı azaltır. Reklamları, düğmeleri ve gezinme çubuklarını çıkartarak sadece istediğiniz içeriklere odaklanmanızı sağlar. Safari Okuyucu, gördüklerinizi sesle pekiştirmek için Seçimi Seslendir ve VoiceOver'la çalışır.
 • Ve Diğer Engellilik Grupları:
 • Alzheimer's Society Brain Map: Herkesin beyin ve demans hakkında daha fazla bilgi edinebilmesi için beyin haritası geliştirilmiştir. Eğer arkadaşınızın beyninin bir fotoğraf çekmek ve daha sonra beynin farklı bölümlerini incelemek ve her bir kısmın ne yaptığını bulmak bu program ile kolay ve 3D model ile gözlemlenebilir.
 • Daily Companion App Preview: Konusunda uzman ve diğer bakıcılar tarafından oluşturulan bir portal 25 konu kategorisi; davranışları ve durumlar, duygusal destek, yardımcı kaynaklar.
  • Eğer aradığınız cevabı bulamazsanız başvuru formu soru sorma imkanı
  • Diğer bakıcıların yararına kendi deneyimlerinden faydalanabilme ve paylaşabilme imkânı
  • Ücretsiz bir telefon numarası veya e-posta gönderme ile kullanılabilir 24 saat bakıcı yardımı
  • Ücretsiz Alzheimer ve diğer demanslar bakıcı kaynakları ve eğitim materyalleri erişimi
  • İnternet bağlantısı olmadan erişim becerisi
 • The Clevermind™ Ipad® App
  • Konuşma tanıma ve etkileşim modülü: iletişim görsel tasviri ile “MY Akıllı Robotik Yardımcısı”
  • Sesli komut kontrolleri ve sınırlı iletişim etkileşim
  • Dikkatlice zihinsel engelli olan yaşlı insanlar ve kişiler için tasarlanmıştır
  • Büyük tuşlar, büyük yazı tipleri ve sezgisel bir arayüz
  • Yerli iOS takvime Takvim arayüzü
  • Eğlence, hafıza, düşünme ve görsel işleme basit oyunlar
 • Balance for Alzheimer’s Caregivers: Alzheimer bilgi ve kaynaklar İçeren bir program aynı zamanda bakıcı araçları, ayrıca araştırma ve haber ortamı sağlar.
 • WebMD: Alzheimer bilgi ve kaynaklar İçeren bir program
 • Alzheimer’s Cards: Alzheimer hastalığı değerli anıların biri çalan onların etrafındaki iletişimi engelleyebilir. Uygulama onların hafızalarındaki uyarılara yardımcı olabilir ve onların aile ve bakıcılarıyla ilişkilerinde bir fırsat sunabilir.

Kaynakça

 • WHO, 2010a, Disabilities [online], http://www.who.int/topics/disabilities/en/ erişim tarihi:14.03.2014
 • WHO, 2010b, International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) [online], http://www.who.int/classifications/icf/en/ erişim tarihi:14.03.2014
 • GÜL, Ş. I., 2006, Fiziksel Engellilerin Uluslararası Hukukta Korunması ve Uluslararası Standartların İç Hukuka Yansıması, Tez (Doktora), Marmara Üniversitesi.
 • ŞEN, B., 2009, Bedensel Engellilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sisteminden Yararlandırılması, Tez (Yüksek Lisans), Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • UNESCO, 2010b, Children with Disabilities [online], http://www.unesco.org/en/inclusive-education/children-with-disabilities
 • ÇALIK, S., 2004, Özürlülüğün Ölçülmesinde Metodolojik Yaklaşımlar ve 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması, Öz-veri Dergisi, 1(2), 304-309.
 • Özyürek, Mehmet-Koçak, Adil; Görme Güçlüğünden Etkilenmiş Olan İlkokul Eğitimleri İçin Öğretmen Rehberi, Ankara-1995
 • MEGEP(Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin güçlendirilmesi Projesi) Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Dil Ve Konuşma Güçlüğü Ankara 2007
 • Bedensel Engelliler,2014, http://kultursanat.bagcilar.bel.tr/icerik/138/242/bedensel-engelliler.aspx
 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Eğitim Hizmetleri Tanıtım El Kitabı
 • iOS Apps Developed Specifically for the Blind or People,2014; http://www.applevis.com/apps/ios-apps-for-blind-and-vision-impaired
 • Apps For Blind And Visually Impaired, http://appadvice.com/applist_ipad_client_view/apps-for-the-visually-impaired
 • Engelliler İçin Yazılımlar, Erişebilirlik , http://www.apple.com/tr/accessibility/ios/

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/